Pirmajā martā notika mūsu pirmā kopā sanākšana pēc partijas nodibināšanas. Bijām iepriecināti, ka, neskatoties uz izplatīto ļaužu slimošanu, mūs atkal kopā bija tik daudz.2

Valdes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs informēja par to, ka par JRP izveidi atzinīgi novērtē daudzviet Latvijā, jo reģionālās partijas jau ir Liepājā, Valmierā, Ventspilī, Kuldīgā, Latgalē. To darbība liecina, ka šīs partijas labāk izprot un savlaicīgi saskata vietējās sabiedrības problēmas un cenšas tās efektīvāk risināt. Partijas rindas aug – ir izveidojušās JRP reģionālās nodaļas Pļaviņu, Salas un Jēkabpils novadā.

Pilnsapulce pieņēma lēmumu grozīt JRP statūtus, nosakot, ka Valdē darbosies 10 partijas biedri. Tā kā līdz šim Valde sastāvēja no 7 biedriem, pilnsapulce Valdē ievēlēja Guntu Žildi (Pļaviņu novads), Arturu Dilānu (Salas novads) un Ināru Blumbergu ( Jēkabpils novads). Gunta Žildei pilnsapulce ar pārliecinošu balsojumu uzticēja veikt Valdes līdzpriekšsēdētājas pienākumus.1

Pilnsapulce nolēma arī, ka jaundibināmo JRP novadu nodaļu vadītāji darbosies Valdē ar padomdevēja tiesībām un apstiprināja JRP logo, ko veido partijas nosaukums ar stilizētu „J” burtu zilā krāsā un pārējiem burtiem tumši zaļā krāsā.

 Otrā sapulces daļa bija neformālāk, jo notika darbs grupās Valdes locekļu vadībā. Katram bija iespēja izteikt savus priekšlikumus pilsētas un  reģiona attīstībai. Kopā tika izteikti un rakstiski iesniegti 93 priekšlikumi izglītības, kultūras, sabiedrības pārvaldes, pilsētvides, veselības un citu nozaru attīstībai.  Saņemtie ieteikumu tiks analizēti valdes sēdē un daudzi no tiem tiks iekļauti JRP priekšvēlēšanu programmā.

Paldies visiem, kam ir sirds tuva   Jēkabpils un savs novads, kas domā par to, kā dzīvi šai reģionā vērst pilnskanīgāku!

3