Patlaban aktuālākais Valdes darbā ir gatavošanās pašvaldību vēlēšanām. Analizējam partijas biedru iesniegtos priekšlikumus un viedokļus par to, kā plānot Jēkabpils pilsētas attīstību nākotnē, kā organizēt sadarbību ar JRP novadu nodaļām, lai iedzīvotājiem ekonomiskāk un efektīvāk nodrošinātu sociālo palīdzību, medicīnas aprūpi un sabiedrisko drošību un kārtību.

Domājam un diskutējam par to, kā izstrādāt mērķtiecīgu priekšvēlēšanu programmu, lai tā ietvertu neatliekamos pilsētvides sakārtošanas darbus, paredzētu turpinājumu jau iesāktajiem projektiem un tradīcijām  – sporta sacensībām, Starptautiskajam Operas  festivālam, Starptautiskajam Tautas mūzikas festivālam un teātru festivālam „Laipa”, profesionālo izpildītāju un populārās mūzikas koncertiem. Valdes locekļi vienprātīgi atzīst, ka jāturpina finansiāli atbalstīt talantīgākie jaunieši un pilsētas reģiona radošās personības, jaunās ģimenes un tie, kas nonākuši materiālās grūtībās. 

Plānu un vajadzību ir daudz, taču tie jāsamēro ar pašvaldību budžeta reālajām iespējām,      lai priekšvēlēšanu solījumi nepārvērstos par lielu un stipri piepūstu balonu, kas paceļas gaisā un aizlido tālē nezināmā.

 

Valdes sēdēs izskatīti šādi jautājumi:

2-012.gada 8.decembrī                                                                                              

Darba kārtība:

  1. Jēkabpils reģionālās partijas biedru naudas apmēru un iemaksu kārtība.
  2. Par pilnvarotās personas apstiprināšanu ierakstu veikšanai partijas biedru reģistrā.
  3. Par biedru uzņemšanu JRP.
  4. Par Jēkabpils reģionālās partijas Pļaviņu novada nodaļas izveidošanu.

Uzņemti 10 biedri.

 

2012. gada 19. februārī          

Darba kārtība:

  1. Par biedru uzņemšanu JRP.
  2. Par JRP pilnsapulces norisi 2013.gada 1.martā.

Uzņemti 8 biedri

 

2013. gada 12. martā                                                                                                 

Darba kārtība:

  1. Par biedru uzņemšanu JRP.
  2. Par gatavošanos pašvaldību vēlēšanām.

Uzņemti 34 biedri