Jēkabpils pilsētas dome piešķīrusi 822 eiro tērpu iegādei poļu bierdrības “Rodacy” deju kolektīvam “Rosa”. Deju kopa plāno piedalīties folkloras un etnogrāfisko kolektīvu skatē ar  deju uzvedumu “Jāņi. Ziedēšana”, kas ir Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” programmā. Kolektīvs par  augstvērtīgu sniegumu ir atzinīgi novērtēts iepriekšējā Starptautiskajā festivālā “Baltica 2015”.

Kopumā poļu biedrība “Rodacy” ir ieņēmusi nozīmīgu vietu ne tikai Jēkabpils kultūras dzīvē. Tā popularizē latviešu kultūru ārpus Latvijas robežām, koncertprogrammās iekļaujot latviešu tautas dejas un mūziku.  Biedrība ir iedibinājusi sadarbību ar radniecīgiem kolektīviem arī citās Latvijas pilsētās un rīko kopīgus pasākumus. “Rodacy” ceļ godā latviskās tradīcijas un meklē kopīgo poļu un latviešu kultūrā, svinot Mārtiņus, Miķeļdienu un Ziemassvētkus. Poļu biedrības kolektīvi kuplina Pilsētas svētku programmu un piedalās citos kultūras notikumos reģionā