Jēkabpils pilsētas domei  ir piedāvāta iespēja izstrādāt un iesniegt projektu Kohēzijas fonda (KF) finansējuma iegūšanai videi draudzīgu autobusu iegādei. Līdz 2018.gada  beigām Jēkabpils  varētu saņemt 1,1 miljonu eiro. 

Programmas mērķis ir veicināt pāreju uz tādu sabiedrisko transportu,  kura darbināšanai izmanto elektrību, ūdeņradi, biodegvielu, dabasgāzi un  dīzeļdegvielu. Tas nozīmē, ka projekta laikā autotransporta uzņēmumi, kas veic pasažieru pārvadājumus, varēs iegādāties jaunus videi draudzīgus autobusus.

Piešķirtos līdzekļus  varēs izmantot arī jau iegādāto autobusu pielāgošanai elektrības un dabasgāzes patēriņam un uzpildes vietu ierīkošanai.

Projektā  iesaistīsies arī Jelgavas, Jūrmalas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pašvaldības.