Jēkabpils pilsētas dome noteikusi, ka  no 1.aprīļa biļetes cena pilsētas  sabiedriskajā transportā visiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Jēkabpilī,  būs 24 centi.   Patlaban šādus braukšanas atvieglojumus izmanto tikai tie pensionāri, kuriem ir 70 un vairāk gadu.

Iekāpjot autobusā, atlaides saņēmējiem būs jāuzrāda pašvaldības izsniegta apliecība. Tās no 15.marta varēs saņemt Jēkabpils pilsētas domes Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120. saņemot apliecību, jauzrāda personu apliecinošs dokuments un pensionāra apliecība.

Šo formalitāti var nokārtot arī pensionāra pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu.
   Senioriem, kuri jau izmanto atlaides pilsētas sabiedriskajā transportā, derīgas ir pašvaldības agrāk izsniegtās apliecības.