7.-9. 03. plkst. 18.00 un

10.03. plkst. 15.00 un 18.00 Jēkabpils tautas namā filma ”Svingeri”

10.03. plkst. 19.00 Krustpils Kultūras namā koncertuzdevums „Sapnis un Mīlestība” (teātra izrāžu dziesmas ar Māras Zālītes dzeju)

11.03. plkst. 17.00 Jēkabpils tautas namā TDK “Delverēni” 10 gadu jubilejas koncerts “Ļausim sirdīm runāt – DEJOSIM!”

18.03. plkst.12.00 Krustpils kultūras namā koncertuzvedums bērniem “Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”

19.03. plkst. 17.00 Krustpils kultūras namā Pēterburgas operete “Jautrā atraitne”

24.03. plkst. 18.00 Jēkabpils tautas namā jauniešu dzejas vakars “Pavasara spārnos”

24.03. plkst. 19.00 Jēkabpils tautas namā Jēkabpils Tautas teātra izrāde “Zemes nodoklis” –

26.03. plkst. 16.00 Krustpils kultūras namā koncerts  “Visa dzīve” – solistu apvienība “Jubilāri”

Vairāk informācijas: www.jkp.lv