Jēkabpils pilsētas dome ir parakstījusi sadarbības līgums ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”. Tas paredz abu pušu sadarbību arhitektūras, dizaina, mākslas un sporta jomās.

 ”Jēkabpils pilsēta ir atvērta jauniem piedāvājumiem, kas saistīta ar pilsētas nākotni,” pēc līguma parakstīšanas  uzsvēra Leonīds Salcevičs. “ Piedāvājums no augstskolas “RISEBA rada jaunu pievienoto vērtību, tās ir jauniešu zināšanas, bez kurām ir grūti  nodrošināt dzīves kvalitāti. Šai piedāvājumā mani uzrunāja dažādu programmu realizācija saistībā ar profesionālo izglītību.

Tā kā mums pilsētā ir Agrobiznesa koledža, domāju, ka te varam atrast abpusēju izdevīgumu - varbūt talantīgākie koledžas jaunieši tālāk var studēt “RISEBA”, bet mēs augstskolas   studentiem  varam nodrošināt prakses vietas.”

“RISEBA” rektore Irina Senņikova sacīja, ka topošie arhitektūras un dizaina speciālisti varētu izstrādāt pašvaldībai vajadzīgus projektus, tāpat akadēmiskais personāls un studenti varētu veikt pašvaldībai nepieciešamus pētījumus un aptaujas. Rektore atzina, ka, viņasprāt, nākotnē ir reāla iespēja kopīgi startēt starptautiskos projektos, tā sekmējot pilsētas attīstību.