SIA „Jēkabpils ūdens” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Jēkabpilī, 4.kārta”  īstenošanu, kas  paredz kanalizācijas tīklu paplašināšanu abos Daugavas krastos, nodrošinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību 94,4% pilsētas iedzīvotāju. Projektu paredzēts realizēt līdz  2019.gada jūlijam divās kārtās.

Projekta pirmajā kārtā ir plānots ierīkot kanalizācijas tīklus  Aizkraukles, Medņu, Rudens, Ļaudonas, Kuģu, Kraujas, Kurzemes, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves ielā, savukārt otrajā kārtā kanalizācijas tīklu izbūve notiks  Tulpju, Dārznieku, Druvas, Andreja Pormaļa, Atpūtas, Saules, Ražas, Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Liliju, Radžu, Mēness, Imantas, Tīruma un  Dzirnavu ielā.

Kopumā pilsētā tiks izbūvēti 7026 m  pašteces kanalizācijas tīklu, 232 m kanalizācijas spiedvada un 4 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopējās projekta izmaksas sastāda 2 916 656,60 eiro, no kuriem 1 224 776  eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums  un 1 185 684 eiro - Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.  SIA “Jēkabpils ūdens” segs projekta  PVN izmaksas 506 196,60 eiro apjomā. Šai projektā Eiropas savienības fondu finansējums paredzēts tikai kanalizācijas tīklu izbūvei, līdzekļi ūdens vadu ierīkošanai jānodrošina SIA „Jēkabpils ūdens”.