3Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils pensionāru tikšanās ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andri Siliņu. Siliņš informēja, kādi federācijas priekšlikumi tiek izskatīti sarunās ar valdības amatpersonām, lai uzlabotu pensionāru finansiālo nodrošinājumu. Uz tikšanos bija ieradies arī Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

Salcevičs uzsvēra, ka pensionāri ir tā sabiedrības daļa, kas radījusi materiālās vērtības, uz kuru pamata izveidojās  un attīstījās atjaunotā Latvijas brīvvalsts. Daudzi no šīm vērtībām prata kļūt turīgi. Pārņem sašutums, kad daži politiķi atļaujas atgādināt vecajiem ļaudīm, ka viņi ir strādājuši citai valstij un tāpēc pensijām nopelnījuši visai maz. Salcevičs izteica gatavību nodrošināt Jēkabpils pensionārus ar pašvaldības apmaksātu transportu, ja viņi vēlēsies piedalīties protesta akcijā Rīgā.