Latvija reģionālā reforma, pēc Vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministra domām, nav devusi gaidītos rezultātus, jo nav panākta gaidītā novadu vienlīdzīgas attīstības iespēja. No attālākajiem novadiem turpinās iedzīvotāju aizplūšana uz lielpilsētām vai ārzemēm. VARAM nāk klajā ar priekšlikumu veikt kārtējo administratīvi teritoriālo reformu, aicinot pašvaldības uz brīvprātīgu apvienošanos.

Varu piekrist tam, ka Latvijā pašvaldību skaits ir par lielu. No manas puses šī VARAM iniciatīva kopumā ir atbalstāma. Tomēr te ir jābūt valsts izstrādātai programmai, ekonomiskām aktivitātēm un finanšu atbalsta mehānismam, kas sekmē šo labprātīgo apvienošanos. Ja šāds mehānisms netiks veidots, tad labprātīgi šāds pašvaldību apvienošanās process nav iespējams, - situāciju komentē L.Salcevičs.