Jēkabpils reģionālās partijas Jēkabpils nodaļas 22.04. plānotā talka Mežaparkā
tiek atcelta nepiemēroto laika apstākļu dēļ.
Par talkas norisi citā laikā paziņosim.

JRP Valde