Ir Latvijas pilna man dvēsele visa,
Un mainīt to iespējams nava,

Jo Latvijas vārds manu asiņu ritā
Un manos sirdspukstos zvana.
 

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā!

Lai piederības sajūta savai pilsētai un Latvijai dara mūs mīļākus, atbildīgākus, mērķtiecīgākus un stiprākus!

 

Leonīds Salcevičs

un JRP Valde