Pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma uzbūvētā tualete  Kena parkā būs pieejama no maija vidus,  taču sociālajos tīklos un sabiedrībā jau uzvirmojušas kaislības par šī objekta izmaksām.  Tiek minētas sumas, kas pārsniedz 90 000 eiro.

Jēkabpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka tualetes izbūvi veica SIA “Ošukalns celtniecība” un būvdarbi izmaksājuši  68713,34 EUR (bez PVN). Starp pašvaldību un uzņēmumu noslēgtajā līgumā apredzēti šādi darbi:  tualetes ēkas izbūve, elektroapgādes būvdarbi, iekšējie ūdensapgādes tīklu būvdarbi, siltummezglu, ventilācijas, apkures, ārējo ūdensapgādes, siltumapgādes tīklu ierīkošana un  teritorijas labiekārtošanas darbi atbilstoši tāmei.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tāmes izmaksas (EUR)

 

WC ēkas izbūve 22 308,37

Elektroapgāde

4 091,97

Iekšējie ūdensapgādes tīkli

6 243,91

Siltummezgls

2 855,45

Ventilācija

974,75

Apkure

686,89

Ārējie ūdensapgādes tīkli

4 759,59

Siltumapgāde

6 554,31

Teritorijas labiekārtošanas darbi

12 800,48

Kopā

61 275,72

Virsizdevumi 4%

2 451,03

Peļņa 3%

1 838,27

Darba devēja sociālais nodoklis 23.59 %

3 148,32

PAVISAM KOPĀ

68 713,34

 

būvniecībai pašvaldībā pieteicās četri būvuzņēmumi par šādām līgumcenām (EUR bez PVN):

SIA “LC būve”- 74 965,45

SIA “Ošukalns celtniecība” - 68 713,34

SIA “Rosbergs”- 60 805,06 (noraidīts kā neatbilstošs)

SIA “Erbauer Group” - 83 425,28

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju un atbilstību iepirkuma prasībām, par pasūtījuma izpildītāju tika izvēlēts SIA “Ošukalns celtniecība”.