putni18.aprīlī pilsētā tiks izvietoti jauni putnu būrīši, kopskaitā 101. Pulksten 16:00 tos izvietos Pils rajona parkā un  kokos  pie 3.vidusskolas, bet pulksten 17:00 - Kena parkā un Mežaparkā. 3.vidusskolas direktors Valdis Ozoliņš teic, ka skolas tuvumā būrīši kādreiz esot bijuši izvietoti, bet tagad to palicis pavisam maz. Viņaprāt, putni šai mikrorajonā  varētu iedzīvoties, jo satiksme tur nav īpaši dzīva. Valdis Ozoliņš arī organizēs būrīšu izvietošanu skolas tuvumā.

 

25 putnu mājiņu uzlikšanu Kena parkā pārraudzīs  Nikolajs  Anuškevičs, bet Mežaparkā šo darbu organizēs Aleksandrs Deinis un Edgars Lamba. - Putniem tur  būs laba barotne, jo  Mežaparkā ir gan skuju, gan laupukoki, un tos apdraud dažādi kukaiņi un kāpuri. Arī atpūtniekiem būs interesanti vērot spārnaiņu dzīvi un iepazīt tuvāk dažādas putnu sugas, - Putnu dienu ieceri atzinīgi vērtē Aleksandrs Deinis.  Edgars Lamba spriež, ka cilvēks par daudz iejaucies dabā. Gadu no gada tiek izcirstas lielas mežu platības, līdz ar to sarūk putnu dabīgās ligzdošanas vietas – koku dobumi un biezi zaru vainagi, tāpēc būrīši ir ļoti vajadzīgi.

Būrīši tapuši no zāģmateriāliem, ko putnu dienu organizēšanai JĒKABPILS REĢIONĀLAJAI PARTIJAI  dāvinājusi privātpersona Valdis Midzenis.

Papildināts:

Liekam būrīšus Mežaparkā, Kena parkā un Pils rajonā 18.04.13.

{gallery}JRP/burisi{/gallery}