18.aprīlī pilsētā tiks izvietoti jauni putnu būrīši, kopskaitā 101. Pulksten 16:00 tos izvietos Pils rajona parkā un  kokos  pie 3.vidusskolas, bet pulksten 17:00 - Kena parkā un Mežaparkā. 3.vidusskolas direktors Valdis Ozoliņš teic, ka skolas tuvumā būrīši kādreiz esot bijuši izvietoti, bet tagad to palicis pavisam maz. Viņaprāt, putni šai mikrorajonā  varētu iedzīvoties, jo satiksme tur nav īpaši dzīva. Valdis Ozoliņš arī organizēs būrīšu izvietošanu skolas tuvumā.

Turpinājums...

Auzans bildeUzskatu, ka lietderīgāk būtu veidot vienotu, spēcīgu reģionu ap Jēkabpils pilsētu, lai efektīvāk varētu pārstāvēt savas reģionālās intereses kopējā valsts attīstībā un lielajā politikā, -  savu izvēli startēt JĒKABPILS RTEĢIONĀLĀS PARTIJAS sarakstā komentē Jēkabpils novada deputāts Uldis Auzāns. Viņš stāsta, ka sarakstu sācis veidot 13.martā, uzrunājot vietējā sabiedrībā populārākos sava novada ļaudis, kas strādā dažādās nozarēs. Vairākiem no viņiem nācies izvēlēties, jo piedāvājumus izteikuši arī citu partiju pārstāvji.

Turpinājums...

Trešdien, 10.aprīlī, Jēkabpilī atklājot 14. jauniešu konferenci „Raidītājs un uztvērējs”,   L.Salcevičs uzrunāja jauniešus, kas pulcējušies, lai gūtu ieskatu publiskās runas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību veidošanas principos.

4„Jūs pašlaik esat tādā vecumā, kad iziešana sabiedrībā, publiska uzstāšanās, sevis parādīšana un savas personības attīstība ir ļoti būtiska savas turpmākās karjeras izvēlē.

Turpinājums...

Latvija reģionālā reforma, pēc Vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministra domām, nav devusi gaidītos rezultātus, jo nav panākta gaidītā novadu vienlīdzīgas attīstības iespēja. No attālākajiem novadiem turpinās iedzīvotāju aizplūšana uz lielpilsētām vai ārzemēm. VARAM nāk klajā ar priekšlikumu veikt kārtējo administratīvi teritoriālo reformu, aicinot pašvaldības uz brīvprātīgu apvienošanos.

Varu piekrist tam, ka Latvijā pašvaldību skaits ir par lielu. No manas puses šī VARAM iniciatīva kopumā ir atbalstāma. Tomēr te ir jābūt valsts izstrādātai programmai, ekonomiskām aktivitātēm un finanšu atbalsta mehānismam, kas sekmē šo labprātīgo apvienošanos. Ja šāds mehānisms netiks veidots, tad labprātīgi šāds pašvaldību apvienošanās process nav iespējams, - situāciju komentē L.Salcevičs. 

 

3Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils pensionāru tikšanās ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andri Siliņu. Siliņš informēja, kādi federācijas priekšlikumi tiek izskatīti sarunās ar valdības amatpersonām, lai uzlabotu pensionāru finansiālo nodrošinājumu. Uz tikšanos bija ieradies arī Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

Turpinājums...

128. marta 28. vakarā Jēkabpils tautas namā skanēja Mārtiņa Brauna himniskā  „Saule, Pērkons, Daugava”. Skanēja neierasti, jo korim „Unda” piepulcējušies bērni no Bērnu un jauniešu centra Pils rajona Brīvā laika pavadīšanas kluba, Domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un deputāts Aivars Kraps, Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele un citi interesenti. Uz brīdi Salcevičs uzņēmās diriģenta funkcijas.

Turpinājums...

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00