Jekabpils116.aprīlī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs uz darba sarunu aicināja pilsētas pašvaldības Ceļu, ielu fonda un pārvadājumu nodaļas vadītāju Aivaru Krapu un SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valdes priekšsēdētāju Jāni Hauku, lai rastu risinājumus pilsētas ielu stāvokļa uzlabošanai.

L. Salcevičs norādīja, ka šobrīd pilsētā vairāku ielu posmi ir kritiskā stāvoklī, un dienestiem jāveic operatīvas darbības, lai situāciju stabilizētu, tāpēc līdz nākamās nedēļas otrajai pusei atbildīgajiem speciālistiem jāsagatavo ielu bedrīšu labošanas plāns šī gada budžeta ietvaros. Plānā jānorāda, kuru ielu posmi tiks laboti, kādos termiņos un kādas būs remontdarbu izmaksas.
Priekšsēdētājs uzsvēra, ka atbildīgo dienestu vadītājiem ir īpaši jāuzmana, lai ielu bedrīšu remonti tiktu veikti organizēti, atbildīgi  un kvalitatīvi.  

2vsk1Atskatoties uz paveikto, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, pateicoties deputātu ieguldījumam un darbinieku kompetencei, ir spējusi piesaistīt finansējumu  no Eiropas fondu līdzekļiem, kuru ieguldījumu  izjūt daudzi Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji. Pēdējos gados ir renovēti bērnudārzi „Auseklītis” un „Zvaigznīte” un nosiltināta 2.vidusskola. Šais skolā labiekārtoti fizikas, ķīmijas, matemātikas un dabas zinību kabineti. Visas pilsētas vispārizglītojošās skolas tikušas pie jauniem datoriem un tādējādi var nodrošināt skolniekiem un pedagogiem jaunāko informācijas tehnoloģiju pieejamību. Tuvākajā laikā ir plānots renovēt 3.vidusskolu un 2.vidusskolas dienesta viesnīcu. Gandarījumu sagādā arī tas, ka ir izdevies likvidēt rindas pilsētas bērnudārzos.

Turpinājums...

18.aprīlī pilsētā tiks izvietoti jauni putnu būrīši, kopskaitā 101. Pulksten 16:00 tos izvietos Pils rajona parkā un  kokos  pie 3.vidusskolas, bet pulksten 17:00 - Kena parkā un Mežaparkā. 3.vidusskolas direktors Valdis Ozoliņš teic, ka skolas tuvumā būrīši kādreiz esot bijuši izvietoti, bet tagad to palicis pavisam maz. Viņaprāt, putni šai mikrorajonā  varētu iedzīvoties, jo satiksme tur nav īpaši dzīva. Valdis Ozoliņš arī organizēs būrīšu izvietošanu skolas tuvumā.

Turpinājums...

Auzans bildeUzskatu, ka lietderīgāk būtu veidot vienotu, spēcīgu reģionu ap Jēkabpils pilsētu, lai efektīvāk varētu pārstāvēt savas reģionālās intereses kopējā valsts attīstībā un lielajā politikā, -  savu izvēli startēt JĒKABPILS RTEĢIONĀLĀS PARTIJAS sarakstā komentē Jēkabpils novada deputāts Uldis Auzāns. Viņš stāsta, ka sarakstu sācis veidot 13.martā, uzrunājot vietējā sabiedrībā populārākos sava novada ļaudis, kas strādā dažādās nozarēs. Vairākiem no viņiem nācies izvēlēties, jo piedāvājumus izteikuši arī citu partiju pārstāvji.

Turpinājums...

Trešdien, 10.aprīlī, Jēkabpilī atklājot 14. jauniešu konferenci „Raidītājs un uztvērējs”,   L.Salcevičs uzrunāja jauniešus, kas pulcējušies, lai gūtu ieskatu publiskās runas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību veidošanas principos.

4„Jūs pašlaik esat tādā vecumā, kad iziešana sabiedrībā, publiska uzstāšanās, sevis parādīšana un savas personības attīstība ir ļoti būtiska savas turpmākās karjeras izvēlē.

Turpinājums...

Latvija reģionālā reforma, pēc Vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministra domām, nav devusi gaidītos rezultātus, jo nav panākta gaidītā novadu vienlīdzīgas attīstības iespēja. No attālākajiem novadiem turpinās iedzīvotāju aizplūšana uz lielpilsētām vai ārzemēm. VARAM nāk klajā ar priekšlikumu veikt kārtējo administratīvi teritoriālo reformu, aicinot pašvaldības uz brīvprātīgu apvienošanos.

Varu piekrist tam, ka Latvijā pašvaldību skaits ir par lielu. No manas puses šī VARAM iniciatīva kopumā ir atbalstāma. Tomēr te ir jābūt valsts izstrādātai programmai, ekonomiskām aktivitātēm un finanšu atbalsta mehānismam, kas sekmē šo labprātīgo apvienošanos. Ja šāds mehānisms netiks veidots, tad labprātīgi šāds pašvaldību apvienošanās process nav iespējams, - situāciju komentē L.Salcevičs. 

 

Sazinies ar mums

Zvani:

+371 25465112

Raksti:

jekabpilsrp@gmail.com

Nosūti mums ziņu!

Jēkabpils reģionālās partijas biroja jaunā adrese - Pasta ielā 37, Jēkabpilī (ieeja no pagalma puses).

Biroja darba laiks:

otrdien un ceturtdien no plkst. 10:00 - 16:00